• 1 year ago
  • 250 Views
  • 0 0

I’ll just put it here in the other section. Di ko alam kung dapat ko bang baguhin ang apelyedo ko kung mahanap man ako ng tunay kong mga magulang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Simply Confess